Zijnsplek Het Baken Drachten


Ons Baken biedt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten van mens tot mens. Wij bouwen aan een Samen-Leving waarin verbinding, menselijkheid, compassie en respect de basis is. We handelen vanuit mogelijkheden en bieden ondersteuning daar waar mogelijk en wenselijk is. Door verbinding te maken nemen we elkaar mee in persoonlijke groei, ontwikkeling en Bewust-Zijn. 

 

Het Baken staat in actieve verbinding met een groot en zeer divers netwerk om naar door te verwijzen, elkaar te ondersteunen of mee samen te werken.
Het Baken is een plek om samen te zijn, te verbinden en waar aanwezig zijn genoeg is.
Door elkaar te Ont-Moeten van mens tot mens ontstaat er een verbinding vanuit het hart. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, om gehoord en gezien te worden in een geborgen en veilige setting. Waar mensen samen komen en hun verhalen delen, kunnen anderen hierdoor helen.
Binnen het Baken is er ook ruimte om samen of alleen zinvol en creatief bezig te zijn. Er zijn tal van mogelijkheden in en om de thuisbasis en ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Er is een moestuin in wording, een werkplaats voor klussen en houtbewerking, een ruimte om creatief bezig te zijn, mogelijkheid om samen te koken en te eten. Ieder individu kan zich naar eigen mogelijkheden inzetten, bijdragen en ontwikkelen. Dit alles vanuit gelijkwaardigheid, openheid, respect en compassie.
Er wordt een sterke basis gecreëerd, van waaruit we naar buiten kunnen treden.
Ondersteuning en hulp binnen de buurt voor en door mensen. Dit kan ondersteuning zijn op persoonlijk vlak, praktische hulp, door verwijzing naar anderen of verbinding maken.
Het Baken gaat een zelfvoorzienende vorm krijgen, op basis van ruil en wederdiensten. We maken diverse producten om te verkopen of te ruilen. Ook zullen we gebruik maken van sponsors, donateurs en giften om de basisvoorzieningen te kunnen waarborgen en verankeren.