Zijnsplek Het Baken

Het Baken biedt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten van mens tot mens. Wíj bouwen aan een Samen-Leving waarin verbinding, menselijkheid, compassie en respect de basis is.